Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

00:58
2116 3870
Reposted fromPoranny Poranny
00:56
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....

May 10 2015

22:19
9336 ba99 500
22:19
0402 f5a6
22:11
3907 48f3 500
22:11
3910 c1e8
22:10
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasmutnazupa smutnazupa
22:09
0780 547f
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
22:08
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
22:07
4258 9d13 500
22:02
8454 3009 500
Reposted fromdilemma dilemma viasmutnazupa smutnazupa
22:00
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
22:00
5110 15b6
21:53
5674 ab8a
Reposted bysmutnazupaemotionalanorexicPaintedinred
21:53
5603 741e
Reposted bysmutnazupa smutnazupa

December 29 2014

19:33
Reposted fromforeveryoung foreveryoung
19:31
1730 d143
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
15:53
“Proszę nie zaczynaj się ciąć. To coś strasznego, bardzo się uzależniasz i pozostają blizny. A wiesz co jest w tym najgorsze? Że jak się tniesz i widzisz, że ta krew spływa po Twoich nadgarstkach to się cieszysz. Ten widok daje Ci ulgę. I chcesz jeszcze więcej "może już przestać? niee, jeszcze tylko jedną". No i nie płaczesz. Płaczesz wcześniej. Potem się uśmiechasz. Ale tylko do końca dnia. Jutro będzie to samo.”
Tags: tumblr
Reposted bysmutnazupaiamlosingmyselfffdreamsneverdieheyjudexmoshixodnowa

December 18 2014

18:37

December 09 2014

19:00
4998 73d4
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadomynyka domynyka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl